FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR Friedhelm Becker i Hans de Jong

Terapeuci : Centra kompetencyjne

Centra kompetencyjne

Tutaj znajdą Państwo wszystkich przeegzaminowanych terapeutów, którzy dodatkowo brali udział również w dokształcających specjalistycznych kursach FOI. Poza tym ukończyli oni dwuletni tzw. "kurs kliniczny", który prezentuje obecny stan wiedzy.