FOI : Therapieboek : Inhoud

Ons nieuwe boek is nu daar.


De tweede editie van dit boek (September 2015) Funktionelle Osteopathie und Integration is afgerond en nu beschikbaar voor de scheepvaart.

Het boek is in het duits geschreven. Een nederlandse vertaling is nu nog niet gepland.
Hier een korte samenvatting van de inhoud van ons boek:

FOI Therapieboek

Theorie

In dit hoofdstuk worden de anatomische en neurofysiologische basisprincipes voor het begrijpen van ons concept uitgelegd. Hoe b.v. een trauma op fasciaal nivo ontstaat en een gevolgketen in andere regio´s in het lichaam vormt. Tevens de verbindingen van de wervelkolom met de organen zodat verklaard wordt waarom een vertiltrauma bijvoorbeeld maagklachten kan veroorzaken.

Het FOI-concept

In dit hoofdstuk wordt het concept vanaf de anamnese tot aan de gedetaillerde behandeling uitgelegd. De kern vormen de blokkeringsketens en compensatiesystemen. Tevens worden de typische klinische symptomen bij statiekveranderingen van de individuele wervels besproken.

Biomechanik en fysiologie

Dit hoofdstuk beschrijft de biomechanische en fysiologische basisprincipes voor het concept. Beschreven worden tevens de drie-dimensionele bewegingsfysiologie van elk gewricht als ook de werking en invloed van spieren, ligamenten, menisci en de discus op de functie van het lichaam.

Revalidatie van bindweefsel

Elk weefsel in het lichaam heeft zijn eigen revalidatietijd met de acute fase, proliferatiefase en remodelleringsfase. In elke fase komen verschillende therapeutische aspecten aan de orde met indicaties en contra-indicaties. Heel belangrijk is ook de relatie tussen structuur en functie.

Differentiaaldiagnostiek

Ook als fysiotherapeut is een goede differentiaaldiagnostiek onontbeerlijk. Klinische tekens en functionele tekens moeten goed worden geinterpreteerd. In dit hoofdstuk komen alle aspecten van het gehele bewegingsapparaat aan de orde in de beschrijvingen van de meest voorkomende ziektebeelden uit de dagelijkse praktijk.

Practischedeel

Hier worden alle behandelingstechnieken in woord en beeld gedetailleerd beschreven.