FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR Friedhelm Becker i Hans de Jong

Kursy : Kurs rozszerzający : Koncepcja

Jak sama nazwa pozwala przypuszcza?, kurs rozszerzaj?cy buduje na 3 kursach szkolenia podstawowego.

T? propozycj? u?o?yli?my dla terapeutów, którzy du?o pracuj? w praktykach metod? FOI i chcieliby polepszy? i pog??bi? swoj? wiedz? i umiej?tno?ci techniczne. Dodatkowo kurs ten obowi?zuje jako warunek dla dalszych kursów, które s? oferowane przez nasz Instytut oraz jako przygotowanie do egzaminu.

Tre?ci kursu s? wielorakie, ale równie? bardzo praktyczne.