FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR Friedhelm Becker i Hans de Jong

Kursy : Kurs rozszerzający : Motywacja

Chcia?bym:

  • dobrze i przede wszystkim pewnie usprawnia? odcinek szyjny kr?gos?upa.
  • pracowa? szybciej, efektywniej i lepiej technicznie.
  • zda? egzamin i zrobi? u?ytek z wszystkich zalet.
  • wiedzie? wi?cej o kompleksowych pacjentach.
  • zrobi? dalsze kursy.
  • móc prywatnie odlicza? FOI jako metod? zabiegow?.
  • nauczy? si? nowych diagnostyczno-specyficznych strategii zabiegowych.