FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR Friedhelm Becker i Hans de Jong

Kursy : Kurs specjalistyczny : Koncepcja

Ten trzydniowy, nastawiony czysto na praktykę, kurs dopełnia kompletnego zestawu szkoleń FOI. Wymogiem uczestnictwa jest ukończenie kursu rozszerzającego.

Kurs specjalistyczny obejmuje głównie techniki trójpłaszczyznowe, jakie są wdrażane, by z pacjentem (a więc także aktywnie) nowo osiągnięte funkcje uwrażliwić i stabilizować. Drugim tematem są techniki trójpłaszczyznowe, jakie mogą być przeprowadzone z pacjentem dodatkowo, lub jako alternatywa dla właśnie wdrożonych technik , które z różnych przyczyn nie były możliwe do przeprowadzenia.

Kurs ten jest rodzajem "Must have" dla wszystkich terapeutów, którzy na co dzień pracują FOI, i szukają czegoś więcej dla efektywnej pracy z i dla pacjentów.