FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR Friedhelm Becker i Hans de Jong

Kursy : Szkolenia podstawowe : Koncepcja

Szkolenie podstawowe FOI obejmuje badanie i terapię narządu ruchu według koncepcji holistycznej. Jest ono w teorii i praktyce zupełnie odmienne w porównaniu do dostępnych koncepcji terapii manualnych i osteopatycznych.

Dla FOI kręgosłup jest centralną osią, wokół której wszystko się obraca. Jest on zarówno funkcjonalnie, jak i neurologicznie centralnym włącznikiem, i dlatego - w prawie wszystkich funkcjonalnie warunkowanych zaburzeniach i dolegliwościach – pierwszym krokiem w diagnozie i terapii. To nie powierzchnie stawowe i ich ruchomość są pierwsze w diagnozie i terapii, lecz statyka (położenie w przestrzeni) poszczególnych kręgów. Zmiana statyki kręgosłupa jest właściwą przyczyną blokad i ograniczeń funkcji. Dochodzi do tego, że prawie każdy problem w kręgosłupie ma swoje następstwa w stawach obwodowych. Dlatego jest bezwzględnie konieczne, aby zmiany funkcjonalne w stawach obwodowych były poddane terapii łącznie z występującym np. bólem pleców. Lub inaczej ujmując: prawie każdy problem na obwodzie ma swoje przyczyny w kręgosłupie.

Dlatego też w celu trwałego usunięcia problemu w obwodzie konieczna jest najpierw optymalizacja statyki i funkcji kręgosłupa. Tak więc nie ma w zasadzie znaczenia, gdzie umiejscowiony jest ból. Chcąc szybko i trwale uporać się z problemem, należy poddawać terapii całe ciało.

W tym celu posługujemy się trójpłaszczyznowym modelem myślenia. Model ten wykazuje wzajemne powiązania funkcjonalnej struktury wszystkich stawów. W ten sposób jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego problemy w stawie kolanowym mogą być przyczyną np. bólu głowy lub też dlaczego dystorsja stopy może być powodem bólu w stawie barkowym.